Ваучерна схема за софтуер в помощ на бизнеса

Home » Ваучерна схема за софтуер в помощ на бизнеса » всички новини » Ваучерна схема за софтуер в помощ на бизнеса

Предстои нов прием по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. Ваучерната схема е насочена към улесняване достъпа на малките и средните предприятия до цифрово ноу-хау и технологии, като се предоставят стимули за свързване с доставчиците на услуги в областта на ИКТ. Целта е да се насърчи използването на нови, базирани на ИКТ бизнес модели и да се активизира цифровизацията на МСП, което да допринесе за развитието на бизнеса им.

Допустими по схемата са юридически лица – микро, малки или средни предприятия по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирани по Търговския закон, които развиват своята основна икономическа дейност в една от групите дейности, определени в Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 като високотехнологични, средно високотехнологични, нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства или интензивни на знание услуги.

Ваучерите ще бъдат 2 типа:

1) За web-базирани ИКТ услуги – платформи, web-сайтове и/или мобилни приложения – 5000 лв. без ДДС;

2) За ИКТ услуги за дигитален маркетинг, оптимизиране на процеси и/или осигуряване на кибер и информационна сигурност – 20000 лв. без ДДС.

Приемът се очаква да бъде отворен до края на 2022г.