С 20 % е по-високо подпомагането на колективните инвестиции по ПРСР в новия период

Home » С 20 % е по-високо подпомагането на колективните инвестиции по ПРСР в новия период » всички новини » С 20 % е по-високо подпомагането на колективните инвестиции по ПРСР в новия период

Novina-2

Проектите за колективни инвестиции по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства“ от настоящия програмен период на Програмата за развитие на селските райони  ще са с по-високо подпомагане. С10%  е увеличена финансовата  помощ за случаите, когато се представят проекти от минимум 6 до 10 земеделски производители. Увеличение с 20% ще получат пък онези проекти за колективни инвестиции, които се изпълняват от над 10 земеделски производители или от групи и организации на производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева по време на срещата си с над 70 земеделски производители в Стара Загора. Тя съобщи, че колективните инвестиции имат за цел да подобрят сътрудничество между производителите чрез предприемане на по-ефективни и икономически изгодни инвестиции в общи съоръжения, оборудване, инфраструктура и други.

По време на срещата  бяха обявени и индикативните срокове за прием на проекти по мерките от одобрената от Министерски съвет програма. Дискутираха се и останалите възможности за подпомагане на стопаните, като стартиращите схеми от кампанията за директните плащания и държавните помощи в сектора.