новини

Home » новини

Процедура “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”

Стартира приемът на проектни предложения по Процедура BG-RRP-3.006 – “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на …

Процедура “Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

Министерство на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за предоставяне на средства чрез подбор BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на …

Стартира приемът по Процедура “Технологична модернизация”

До 21.09.2022г. е активен приемът по първата процедура от Националния План за Възстановяване и Устойчивост – “Технологична модернизация”. Допустими кандидати са микро, малки и …

Ваучерна схема за софтуер в помощ на бизнеса

Предстои нов прием по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“. …

Page 1 of 3123