Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г

Home » програми » Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г
Мярка „Производствени инвестиции в аквакултуритеМярка „Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата“Мярка „Иновации в аквакултурата“Мярка „Иновации в рибарството“Мярка „Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството“Мярка „Инвестиции на борда“Мярка „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“Мярка „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми“Мярка „Добавена стойност и качество на продуктите от риболов“

 Мярка „Производствени инвестиции в аквакултурите

Мярка „Нови форми на доход и добавена стойност в аквакултурата“

Мярка „Иновации в аквакултурата“

Мярка „Иновации в рибарството“

Мярка „Нови форми на доход, диверсификация и създаване на работни места в рибарството“

Мярка „Инвестиции на борда“

Мярка „Окончателно преустановяване на риболовните дейности“

Мярка „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми“

Мярка „Добавена стойност и качество на продуктите от риболов“