реализирани проекти

Home » реализирани проекти

В резултат на изградената през годините репутация на “Евробизнес Инвестмънт” като доказал се и коректен партньор на бизнеса в осъществяването на неговите инвестиционни намерения, са налице стотици успешно реализирани проекти. Разработените бизнес планове и инвестиционни проекти в областта на земеделието, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, преработвателната индустрия, селския туризъм по програма САПАРД, Националния план за възстановяване и устойчивост, Програмата за  развитие на селските райони, ОП “Иновации и конкурентоспособност” и другите оперативни програми са общо над 350 на брой. Осигурено е безвъзмездно съфинансиране за проекти по всички основни мерки на ПРСР за предишния програмен период – подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства”, подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”, подмярка 6.4 “Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности”, подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски производители”. Клиенти на “Евробизнес Инвестмънт” са земеделски производители и фирми от цялата страна, което се дължи на широкото портфолио от предлагани услуги и високоспециализираната подготовка на екипа от консултанти на компанията.

Реализирани проекти

Карта на реализираните проекти