реализирани проекти

Home » реализирани проекти

В резултат на изградената през годините репутация на “Евробизнес Инвестмънт” като доказал се и коректен партньор на бизнеса в осъществяването на неговите инвестиционни намерения, са налице стотици успешно реализирани проекти. Разработените бизнес планове и инвестиционни проекти в областта на земеделието, животновъдството, хранително-вкусовата промишленост, преработвателната индустрия, селския туризъм по програма САПАРД и Програмата за  развитие на селските райони (2007-2013 г.) са общо над 280 на брой. Осигурено е безвъзмездно съфинансиране за проекти по всички основни мерки на ПРСР за предишния програмен период – мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства”, мярка 123 “Добаване на стойност към земеделски и горски продукти”, мярка 311 “Разнообразяване към неземеделски дейности”, мярка 312 “Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Клиенти на “Евробизнес Инвестмънт” са земеделски производители и фирми от цялата страна, което се дължи на широкото портфолио от предлагани услуги и високоспециализираната подготовка на екипа от консултанти на компанията.

Реализирани проекти

Карта на реализираните проекти