услуги

Home » услуги

„Евробизнес Инвестмънт“ предлага на своите клиенти широко портфолио от услуги, осигуряващи спокойствие и увереност на кандидатите, че техните инвестиционни идеи ще получат своята реализация чрез съфинансиране по мерки от Националния план за възстановяване и устойчивост, Програма за развитие на селските райони, Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Програма за морско дело и рибарство и/или Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор.

Услугите, извършвани от екипа на „Евробизнес Инвестмънт“ включват:

  • Постоянно наблюдение и анализ на актуалните възможности за безвъзмездно финансиране с европейски средства;
  • Безплатна първоначална консултация за определяне на възможностите за кандидатстване и предоставяне актуална информация относно конкретните изисквания и процедури по реализация на проекта;
  • Обсъждане идеи на клиента и анализ на бизнес процесите във фирмата, която ще кандидатства за финансиране, през призмата на изискванията на конкретната мярка по съответната оперативна програма;
  • Разработване на предпроектни проучвания и бизнес планове за целите на кандидатстването по европейските оперативни програми и според съответните нормативни изисквания;
  • Подготовка на цялата необходима документация за кандидатстване според изискванията на финансиращата програма;
  • Защита на инвестиционния проект пред отговорните институции;
  • Помощ (при необходимост) за осигуряване на необходимото съфинансиране на проекта от страна на клиента;
  • Изготвяне на документи за промяна на договора или анексирането му, както и за получаване на авансово, междинно и окончателно безвъзмездно плащане.
  • Управление и мониторинг на одобрените проекти до тяхната окончателна реализация в съответствие със специфичните изисквания и правила.
Независимо дали все още се колебаете или вече сте решили да кандидатствате по Националния план за възстановяване и устойчивост или някоя от оперативните програми на ЕС, консултантите на „Евробизнес Инвестмънт“ напълно безплатно ще ви предоставят информация за всички отворени мерки към настоящия момент, ще ви осведомят дали сте допустим кандидат и дали дейностите, които планирате да извършвате подлежат на субсидиране. Ще бъдете информирани за размера на безвъзмездната помощ и крайния срок за кандидатстване, както и за документите, които следва да бъдат окомплектовани. А ако решите да ни се доверите, ние ще бъдем до вас по целия път от първоначалната идея до нейното практическо осъществяване.